Let's create

Janssen.nl neemt je privacy serieus.

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring geldt voor iedereen die de websites van Janssen.nl bezoekt.

1. Wet Bescherming Persoonsgegevens
Janssen.nl houdt zich uiteraard aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

2. Gegevens van bezoekers
Wanneer je jezelf aanmeldt voor een van onze diensten, of wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren, of maakt het mogelijk je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van Janssen.nl of die van een zorgvuldig geselecteerde derde partij. Incidenteel kan Janssen.nl deze gegevens gebruiken om je als relatie te informeren over een dienst, tip of product waarvan Janssen.nl denkt dat het kan bijdragen tot succesvol ondernemen. Wil je dat we je gegevens wijzigen of verwijderen uit ons systeem? Geen probleem! Laat het ons weten, onze contactgegevens vind je onderaan.

3. Cookies
Janssen.nl plaatst cookies bij bezoekers die onze websites bezoeken. Dit zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden voor je pc. Dankzij cookies hoef je bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te voeren wanneer je bij ons terugkomt. Bovendien helpen ze ons inzien hoe je onze websites gebruikt en hoe wij deze beter en klantvriendelijker kunnen maken. Janssen.nl is een marketing- en communicatiebureau, we gebruiken ze ook voor eigen marketingdoeleinden. Bezoek je onze websites dan ga je akkoord met deze cookies. Je mag ze ook uitschakelen in je browser, maar hou er dan wel rekening mee dat de websites mogelijk niet optimaal werken.

4. Intellectueel eigendom
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het via onze sites gepubliceerde materiaal zijn eigendom van Janssen.nl. Niets van deze sites mag worden verveelvoudigd, bewerkt of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, zonder toestemming van Janssen.nl.

5. Input van derden
Janssen.nl streeft altijd naar een zorgvuldig beheer van haar sites, maar kan geen volledige controle uitoefenen op de foto’s of andere input die derden hierop publiceren. Janssen.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, welke ook, die het gevolg is van onjuistheid en/of onrechtmatigheid van foto’s of andere input die gebruikers op de sites publiceren. Ook aanvaardt Janssen.nl geen aansprakelijkheid voor de inhoud van externe sites waarop foto’s of input mogelijk (verder) wordt gepubliceerd. Janssen.nl behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande toestemming foto’s of andere input te verwijderen van de sites. Janssen.nl is onherroepelijk gerechtigd de foto’s of andere input die op de sites staan of hebben gestaan openbaar te maken en/of te verveelvoudigen door middel van vastlegging en/of publicatie op internet en gedrukte media. In geen geval ontstaat door dit gebruik enige aanspraak op vergoeding.

6. Disclaimer
Janssen.nl is gerechtigd de inhoud van de privacyverklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de websites is daarvoor afdoende.

7. Contact
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze privacyverklaring bij ons terecht.


Download onze
privacyverklaring